top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

ULUSLARARASI HUKUK

Forte Legal Hukuk ve Arabuluculuk alanında uzman kadrosu ve uluslararası iş ortakları ile birlikte uluslararası ticaret hukuku alanında müvekkillerine hizmet sunmaktadır. 

Forte Legal Hukuk ve Arabuluculuk ,  Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü alanında,uluslararası ticari işlem  veya ticari anlaşmazlıklar konusunda yerli ve yabancı müvekkillerini temsili etmektedir.

Forte Legal Hukuk ve Arabuluculuk  bürosu,  yabancı müvekkillerine, Türkiye'deki işlemlerinin başlatılması ve yürütülmesi;  bu işlemlerinin Türk ve/veya kendi ülke mevzuatlarına uygunluğunu sağlama ile  Türk ve/veya yabancı müvekkillerinin, uluslararası  ticari uyuşmazlıklarının çözümü konularında,  uyuşmazlığın Türkiye veya yurtdışında yargı veya sulh yollarından hangisiyle  çözüleceğine bakılmaksızın, çok yönlü ve özgün  bir hukuk danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır.

 

Forte Legal tarafından  Uluslararası İşlemler alanında sunulan hizmetlerden bazıları:

 

 • İhracat ve ithalattan  kaynaklı yurt dışı alacakların takibi

 • Yargı kararlarının  yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi

 • İhracat vesaikinin  hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi

 • Şirketlere yatırım  teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi

 • Gümrük  işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü

 • İthalatta haksız  rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalara karşı savunmaların hazırlanması

 • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü

 • İthal ya da ihraç edilen ürünlerin gümrüklenmesi,  taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü

Uluslararası Ticaret alanında sunduğumuz hizmetlerden bazıları;

 • Yurt içi ve yurt dışında açılan anti-damping soruşturmaları

 • Yurt içi ve yurt dışında açılan sübvansiyon soruşturmaları

 • Korunma önlemi soruşturmaları

 • Gözetim uygulaması başvuruları

 • Askıya alma, kota ve tarife kontenjanı başvuruları

 • Değişen mevzuata ve uygulamalara ilişkin raporların düzenlenmesi

 • Ticaret politikası danışmanlığı

BİLGİ MERKEZİ

bottom of page