top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat Hukukuna Dair Her Konuda Gerekli Hukuki Süreç Tarafımızdan İcra Edilmektedir.

 

1)TRAFİK KAZALARINDAN KAYNAKLI HER TÜRLÜ BEDENİ ZARAR HALİNDE

 

-Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

 

-Geçici ve Sürekli İş Göremezlik Tazminatı

 

-SGK Tarafından Karşılanmayan Hallerde:

 

*Bakım Giderleri

 

*Tedavi Giderleri

 

*Protez Giderleri

Tazminat hukuku; ana başlık olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup, düzenlenme amacı, bireylerin uğradığı maddi ve manevi zararlarının karşılanmasıdır.  

Tazminat davalarının uygulanma alanı bulabilmesi için, tazminatı gerektiren vakıanın haksız fiil teşkil etmesi ve bireylerin bu fiilden doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmüş olması gerekmektedir. Ümit Bilgiç Avukatlık Bürosu olarak, bireylerin özellikle trafik kazaları ve iş kazaları boyutuyla ilgilenmekteyiz. Kişilerin bu tür kalıcı maddi veya manevi zararlara uğraması halinde tüm bilgi, birikimimizle ve birlikte çalıştığımız avuatlarla Türkiye'nin her yerinde yıllardır hizmet vermekteyiz.
Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Tazminatı: Trafik kazalarında ölen kişinin ailesi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından yoksun kaldıkları desteğin tazmini için Borçlar Kanunu ve sair mevzuat çerçevesinde hukuki danışmanlık ve hizmet verilmektedir. 
Sürekli Sakatlık Tazminatı: Trafik kazaları neticesinde ortaya çıkan doğrudan tedavi giderleri dışında kaza dolayısıyla, kişinin sakatlığı oranında mahrum kaldığı gelecekteki gelirlerinin tazminini güvence altına alan tazminatlar ve zararların dışında bu kazanın sebep olduğu manevi elem ve ıstırap için de tazminatlar dava yoluyla alınmaktadır. 
Tedavi Giderleri Teminatı: Kaza sonucunda kişinin yeniden sağlığına kavuşması için yapılması gereken tüm maddi zararları güvence altına alan teminat. 

 

2)İŞ KAZASINDAN KAYNAKLI ÖLÜM VE SAKATLANMALARA İLİŞKİN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

 

3)İş Akdinin Feshinden Dogan Alacak Davaları

 

4)Kamu Kurumlarının Hizmet Kusurlarından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları:

 

-Yanlış Tedavi Sonucu Meydana Gelen Ölüm ve Vucut Fonksiyon Kayıplarına Dair Tazminat Davaları

 

-Kamu Kurumlarının Yürütmüş Oldugu Hizmetler Sırasında İhmal ve Kusurdan Kaynaklı Meydana Gelen Bedeni ve Maddi Zararlara Dair Tazminat Davaları

 

5)Haksız İşgal ve Ecrimisil’den Kaynaklı Tazminat Davaları

BİLGİ MERKEZİ

bottom of page