top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıklar uzman avukatlarımız tarafından ele alınır ve çözüm yoluna gidilir.

İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde müvekkillerimize yardımcı oluruz.

İşe iade davalarında, fazla çalışma, ihbar, kıdem ya da sair iddialarla talep edilen tazminatların tahsili için açılan davalarda, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve her türlü iş hukuku ihtilaf çözüm sürecinde müvekkillerimizi temsil eder, haklarını savunuruz.

​İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 

  • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli

  • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması

  • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması

  • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi

  • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin  hazırlanması

  • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması

  • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

BİLGİ MERKEZİ

bottom of page