top of page

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflarda her aşamada müvekkillerimizi temsil ederiz.

Tapu iptal ve tescil davaları, Men’i müdahale, Şuf’a, geçit hakkı davalarını çözümleriz.

Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, vakıf taşınmaz tahsis işlemleri ve mortgage işlemlerinde hizmet veririz.

Taşınmaz malların alım ve satımı, gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi gayrimenkul hukukunun bilumum rutin ve diğer işlemlerinin ifası için tüm müvekkillerimize hukuki destek sağlarız.

Karşılıklı müzakereleri yürütür, uygun sözleşmeleri oluştururuz. Kira sözleşmelerinin hazırlanması sonrası geçerlilik süresi boyunca yönetimini gerçekleştiririz.

Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmaları gerçekleştiririz.

Gayrimenkul yatırımı planlayan müvekkiller için nazım imar planı, imar uygulamaların ve resmi izinlerin incelenmesini gerçekleştirir, elde ettiğimiz sonuçları rapor hâlinde müvekkillere sunarız.

Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara bağlı ihtiyati tedbir ve hacizlerin incelenmesi ve takyidatların hukuki mahiyetlerinin tespitini yaparız. Hukuki tüm riskleri rapor halinde müvekkillimize sunarız.

Yatırım kararı alındığında niyet mektubu ve mutabakat metnini oluştururuz. Satış sözleşmelerini, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesini takip ederiz.

İpotek kurulması ve ipotek terkini gerçekleştiririz.

Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmeleri hazırlarız.

 

Tezyid-i bedel, Şuyulandırma bedelinin arttırılması ve kamulaştırma davalarında 20 yılı aşan tecrübemizle sonuca gideriz.

 

Durum tespit raporu, hukuki değerlendirme ve risk analiz raporunu tamamlayarak, müvekkillerimizin en doğru kararı almalarını sağlarız.

 

 

İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibini yapar, iptali için yargısal yollara başvururuz.

Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunu denetler, ihtilafların oluşmadan önlenmesini sağlarız.

Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibini gerçekleştiririz.

Gayrimenkul finansmanı konusunda müvekkillerimize danışmanlık veririz.

BİLGİ MERKEZİ

bottom of page