top of page

ARABULUCULUK

Forte Legal, Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışan – uzman arabulucu kadrosu ile aşağıdaki hususlarda gerek müvekkillerimize ait taraf vekilliği gerekse de ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir.

 

 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları 

 • Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak

 • Maddi-manevi tazminat

 • Borç-alacak ilişkisi 

 • Sigorta koop.sorumluluğu - zarar tazmini 

 • Mal rejimi 

 • Nafaka 

 • Kira alacağı 

 • Zarar tazmini 

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık 

 • Hisse devri

 • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar 

 • Miras taksimi 

 • Ortaklığın feshi 

 • Tahliye 

 • Tapu iptali ve tescil

 • Ön alım hakkının kullanılması 

 • Taşınmaz taksimi 

 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık 

 • Taşınmaz devri 

 • Ticari ortaklıktan ayrılma 

 • Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar 

 • Yerine getirme 

 • Taşınır devri 

 • Tüketici hukukundan kaynakalanan uyuşmazlık 

 • Aile hukuku (nişan bozulması) 

 • Ecrimisil - meni müdahale 1 telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak

 • Haksız el atmanın önlenmesi - eski haline getirme 

 • Maddi-manevi tazminat 

 • Katılma alacağı 

 • Taşınır iadesi 

 • Tazminat ihtilafının giderilmesi 

 • Diğer davalar  (kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda ) 

ARABULUCU  AVUKATLARIMIZ

ışınerden.jpeg
​​Av. Arb. Işın ERDEM
 

İlk ve orta öğrenimini doğum yeri olan Giresun Bulancak’ta tamamlayan Av. Işın Erdem Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2003 yılında mezun olmuştur. 2004 yılından beri Noter adayı olarak sicile kayıtlıdır.

 

İş hukuku ve Ceza hukuku alanında uzman olan Av. Işın Erdem 2016 yılından beri Arabulucu olarak da görev yapmaktadır. Evli ve Aylin’in annesidir.

Abdullah_Özdemir.jpeg
Av.Abdullah ÖZDEMİR
 

1981 yılında Hatay Antakya’da doğmuştur. İlk ve Orta öğrenimini Antakya’da tamamlamış ve 2008 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2019 yılında Okan Üniversitesinde Temel Arabuluculuk Eğitimi almıştır.


Gayrimenkul ve Tazminat Hukuku alanlarında uzmandır. Evli ve Teoman’ın babasıdır.

gökselkırar.jpeg
​​Av.Göksel KIRAR
 

1981 Yılında Hatay Antakya’da doğmuştur. Av. Göksel Kırar 2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

 

Uluslar Arası Hukuk ve Şirketler hukuku alanında uzman olan Av. Göksel Kırar İngilizce ve Arapça bilmektedir. Türk Arap İş Adamları derneği üyesidir. 

bottom of page